Skupiny

Praktické informace:

Zásady a pravidla skupin najdete zde

Velikost skupin je do 10 členů.

Cena je 350 Kč/terapeutické setkání (90 minut).

Zájemci a zájemkyně: hlaste se mi  e-mailem či telefonicky.

Teorie skupin:

Teoretickým zázemím Skupin pro rodiče je skupinová analýza. Jednoduše lze říci, že se v průběhu hovorů ve skupině snažíme o lepší porozumění sobě samým a svým vztahům a směřujeme k větší harmonii.

Právě práce ve skupině je v této oblasti velmi účinná:  každý z nás v běžném životě patří do řady různých skupin – rodina, pracovní kolektiv, parta kamarádů, skupina náhodných spolucestujících… Analytická skupina odehrává, zrcadlí, uplatňuje „lidovou moudrost“ svých členů a pracuje tak na několika rovinách.

Lepší samozřejmě je, když na sobě a své rodině chtějí pracovat oba rodiče. Ovšem i jeden má potenciál měnit celek.

zobrazit více