Poradna Róza

Nabízím též individuální a párové poradenství/psychoterapii.  Ráda Vám pomohu srovnat si v sobě, co potřebujete, a budu Vás provázet na Vaší osobní cestě.

Konzultovat je možné osobně, on-line či po telefonu. Osobní konzultace probíhají na adrese Sevastopolská 16, Praha 10.  Poblíž tram 4, 13, 22, zastávka Krymská.

CENA: 1500 Kč za individuální konzultaci (50 minut) a 2200 Kč za párovou konzultaci (80  minut). Případné změny nebo rušení mi prosím dejte vědět co nejdříve. V případě omluv méně než 48 hodin před domluveným termínem prosím o finanční úhradu sezení ve výši 50 % částky. V případě omluv méně než 24 hodin předem prosím o 100% úhradu ušlého sezení.

PŘÍSPĚVKY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN:

Jste-li pojištěnci  VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), můžete na sezení čerpat příspěvek až 5 000 Kč v rámci programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Předem si budete potřebovat u VZP vyřídit “Poukaz pro klienta”. Dále počítejte také se zasíláním dotazníků aplikací DeePsy, kterou VZP používá.

Jste-li pojištěnci ZP MV CR (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), můžete čerpat příspěvek až 4 000 Kč na “psychoterapeutické poradenství“.

Jste-li pojištěnci ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna), můžete na psychoterapii čerpat příspěvek až 2 500 Kč.

 

INDIVIDUÁLNÍ poradenství/psychoterapie

V rámci PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ se s klienty zabývám jejich situací, tím, co by chtěli změnit, co je možné a jak. Nabízím, co k jejich situaci říká psychologická teorie a praxe. Mohu doporučit postup, který se mi jeví jako v dané situaci optimální, rozhodnutí je na klientovi. Psychologické poradenství může být jednorázové i opakované.

Nejčastější problémy, s nimiž se na mě klienti obracejí v rámci poradenství:

— problémy ve výchově dětí (zvládání emocí dětí, děti stydlivé, nespolupracující, drzé, podceňující se či agresivní. Tiky, dětské strachy a úzkosti, problémy s jídlem, zadržování stolice, vztahy mezi sourozenci…)

— výběr školy či zaměstnání

— jak pomoci blízkému člověku s jeho problémy

— obtíž rozhodnout se v konkrétní situaci

— jak citlivě sdělit blízkému člověku něco důležitého

PSYCHOTERAPIE vyžaduje dlouhodobější práci, pokud možno pravidelnou. Nejčastěji se s klienty setkáváme jednou týdně. V rámci psychoterapie si klient více hledá svou cestu sám. Já se hodně ptám. Snažím se porozumět klientově situaci a pomoci mu nacházet cestu ke změně, kterou si přeje, případně mu pomoci přijmout, co změnit nelze. Vycházím přitom zejména z psychoanalyické terapeutické školy, ale kombinuji ji s prvky různých dalších směrů, například gestaltterapie či kognitivně-behaviorální terapie. Občas pracujeme se sny, někdy s imaginacemi. Z různých přístupů vybírám to, co v danou chvíli nejlépe odpovídá na klientovy potřeby. Záleží na klientově tématu i naturelu, na jeho preferencích.

Nabízím bezpečný prostor, kde je možné otvírat citlivá témata. Sdílet svou radost, ale i smutek a hněv a další emoce. Postěžovat si, vyplakat se. Prostor, kde sami v sobě postupně nacházíte svou sílu, klid a jistotu.

Pomáhám klientům vidět problém, s nímž přicházejí, v souvislostech, porozumět vlastním motivům. Zkoumáme omezení daná zobecněním zkušeností nabytých v dětství i možnosti změny. Hledáme způsoby, jak lépe odpovídat na výzvy či překážky, jet život staví do cesty. V rámci psychoterapie zažíváte i nepříjemné pocity, ale zároveň v sobě objevujete dříve netušené zdroje síly a radosti a dosahujete větší svobody jak uvnitř sebe samých, tak v životě.

Předpokladem psychoterapie na klientově straně je zejména upřímnost k sobě samému a odvaha dotýkat se i bolestných témat. To vše může být i jen v zárodku, důležité je odhodlání na tom pracovat. Dalším předpokladem je ovšem ještě značná vytrvalost a trpělivost. Cesta psychoterapie není jednoduchá ani rychlá. Přesto však stojí za výdrž, jelikož dosažené změny zlepšují kvalitu života a jsou trvalé.

Psychoterapie je dobrodružství. Pro každého a s každým jiné, neopakovatelné a zajímavé. Vážím si každého, kdo je ochoten dotýkat se svých slabých stránek, hledat sám sebe, překonávat nesnáze, pracovat na svých vztazích a nacházet své lepší Já.

Nejčastější témata pro psychoterapii:

— doprovázení klienta v náročné životní situaci (rozvod, nemoc, ztráta někoho blízkého, ztráta zaměstnání, vyrovnávání se s novou životní rolí, nevěra partnera…)

— překonávání psychických problémů (potíže se rozhodovat, potíže udržet si své hranice, neschopnost odmítat, šikana/mobbing/bossing, strachy a úzkosti, návaly hněvu, propady do smutku, překonávání dávných i nedávných traumat, krize středního věku…)

— rozvoj osobnosti: Jaký jsem a jakým chci být? Jak tyto dva obrazy přiblížit? Co jsou mé hodnoty? Smysl mého života? Co jsou mé silné stránky? Mohu jich lépe využívat? Na jakých vztazích mi záleží a jak o ně pečuji? Žiji v souladu sám se sebou? Jaký je můj vztah ke společnosti, v níž žiji, jak angažovaný/á v ní chci být?…

 

PÁROVÉ poradenství/psychoterapie

V rámci párové terapie je klientem vztah dvou lidí. Pracuji s páry bez ohledu na věk či sexuální orientaci, sezdanost či nesezdanost. Pracuji s životními partnery, ale i s dvojicemi přátel či v rámci rodinných vztahů (např. snacha a tchyně). Přítomni jsou vždy oba.

Nejčastější problematika:

— problémy s komunikací (nedorozumění a hádky, neschopnost se dohodnout)

— neshody ve výchově

— problémy v sexuální oblasti (nechuť některého z partnerů, nesoulad potřeb a preferencí)

— překonání krize (nevěra, zrada, úraz…)

— zvládání změn (narození dětí, nástup do práce, stěhování…)

— dlouhodobá nespokojenost ve vztahu

— otázky společného směřování (kde budeme bydlet, zda a kdy si pořídíme děti, nakolik si k sobě pustíme další lidi — rodinu a přátele, kolik volnosti si navzájem dáme, jak investujeme peníze, jak budeme trávit volný čas…)

— předmanželské poradenství (Hodíme se k sobě?)

— rozchody a rozvody: jak je zvládnout, vyrovnat se s tím, jak spolu komunikovat

V rámci párových sezení poskytuji bezpečný prostor pro vyslechnutí druhým, pro obtížná sdělení, poskytuji oči a uši nestranného, vztahu fandícího pozorovatele. Budete mít možnost vrátit se ke starým ranám, které jste si způsobili, ošetřit je, zpracovat. Získáte též možnost určitého nadhledu a nového pohledu na své místo ve vztahu, možnost ujasnění si vzájemných očekávání a možností.

Vztahy vznikají za určitých okolností, v určité fázi vývoje osobnosti obou zúčastněných. Život však jde dál, oba se vyvíjíte, mění se okolnosti. V nových okolnostech je třeba hledat, jak se k nim postavíme. Kde se shodneme na kompromisu, kdy ustoupí který z nás.

Cílem párové terapie je, aby partneři byli schopni spolu prožívat spontánní chvíle, být autentičtí. Aby byli schopni spolu mluvit, sdělovat si své potřeby a názory, vzájemně si naslouchat. Aby se vzájemně respektovali.

Předpokladem párové terapie na straně klientů je, že oba partneři jsou ochotni na vztahu pracovat.

 

Čemu se naopak nevěnuji:

— psychologická diagnostika — testování schopností a osobnosti.

— práce s dětmi a dospívajícími

— rodinná terapie (práce s celou rodinou zároveň)

— práce s psychotickými klienty a těžšími poruchami osobnosti

— práce s hlubšími poruchami nálad

— těžší závislosti

 

Proč jsem svou poradnu nazvala Róza?

Podle růže.
Růže jsou krásné, od poupátka až po šípky.
Nádherně voní.
Mají trny.
Každá je jiná.
Jako lidé, jako život, jako terapie.
Mám ráda růže.

 

V případě zájmu mě kontaktujte e-mailem či telefonicky.