Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Profesní životopis

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

 

 

 

Vzdělání:

      2000 – 2005:   studium jednooborové psychologie na FF UK, zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce

      1995 – 2001:   studium jednooborové biologie na PřF UK – specializace etologie – ekologie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce

      1993 – 1995:   studium lékařství na 1. LF UK, po ukončení 2. ročníku studium přerušeno, a již neobnoveno

      1993: maturita na gymnáziu

 

 Pracovní zkušenosti:

      2009 – 2014    rodičovská dovolená (2009 dcera Doubrava, 2010 syn Horymír a 2012 dcera Růžena)

      2004 – 2008    redaktorka časopisu Psychologie dnes, v letech 2007 a 2008 na pozici šéfredaktorky

      2007 – 2008    konzultantka Linky důvěry Riaps (dnes Pražská linka důvěry)

      2002 – 2004    konzultantka Linky Bezpečí

      1999 – 2000    odborná redaktorka v příloze Věda Lidových novin

 

Výcviky:

      2010 – souč. výcvik ve skupinové analýze – Institut skupinové analýzy IGA Praha

      výcviky telefonické krizové intervence – před nástupem na Linku Bezpečí a před nástupem Linku důvěry Riaps

 

Publikační činnost:

      diplomová práce Hravé a agonistické chování mláďat prasete domácího (Sus strofa) – PřF UK

      diplomová práce Magické myšlení v životě současného člověka – FF UK

      příspěvek ve sborníku Sisyfos – Magické myšlení v životě současného člověka

      množství popularizačních článků v příloze Věda Lidových novin, v časopisech Respekt, Psychologie dnes, Děti a my, Vesmír, Vitalita a zdraví a dalších. Spolupráce s portálem psychologie.cz

      kniha Jiřina Prekopová Jaroslav Šturma Výchova láskou (Portál 2012)

      kniha Zdravý rozum ve výchově (Portál 2014)

 

Přednášková činnost:

      2005 – 2007 několik přednášek na téma Magické myšlení v životě současného člověka (téma mé diplomové práce) – mj. ve Společnosti pro hagioterapii, pro spolek Sysifos, na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK

      říjen 2009: příspěvek na téma vztahu člověka k přírodě – Ekofestival v Šamoríně (Slovensko)

      květen 2014: beseda na téma I rodiče mohou dělat chyby – Městská knihovna v Praze

 

Jazykové schopnosti:

      AJ: dobré

      RJ: znalost před časem dobrá, možnost rychlého obnovení

 

Další dovednosti:

MS Office, OpenOffice, internet, e-mail, SPSS, řidičský průkaz skupiny B

Zájmy:

příroda, pohyb, fantazie