Besedy/přednášky/semináře

Vedle poradenství a psychoterapie nabízím též vzdělávání: přednášky, semináře či besedy o tom, jak v moderní době vychovávat děti uvolněně, pohodově. O tom, co je v rodičovství rozumné a jak to můžeme sami poznat. Mým cílem je nevyvolávat závislost na odbornících, ale učit rodiče, aby mohli věřit sami sobě.

Ukázky z některých mých vystoupení najdete v případě zájmu zde.

Vybírat můžete například z následujících témat:

Jak připravit děti na život: Potřebujeme děti připravit na budoucnost, aniž víme, jaká bude. Pojďme společně uvažovat nad tím, co se vyplatí. Jak vyvážit vzdělávání s rozvojem dalších schopností a dovedností. Jak posilovat psychickou odolnost a rozvíjet osobnost našich dětí.

Uvolněné rodičovství: Dnešní rodiče to mají v mnohém těžké. Všude slyšíme, co naše miminka, batolata, předškoláci a školáci potřebují a mají mít, co bychom jako správní rodiče měli dělat. A tak pořizujeme spoustu hraček, knížek a dalších „nezbytností“, všestranně a co nejlépe své potomky rozvíjíme, zametáme jim cestičky. Přínos pro naše děti je však sporný. Když zvolníme a uvolníme se, prospějeme jim i sobě. Jak na to?

Rodič není sluha: Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Jenže to nesvědčí ani nám, ani našim dětem. Povíme si, jaká jsou rizika, co je pravdy na tvrzení, že práce šlechtí člověka a zamyslíme se nad optimálním řešením pro všechny.

Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí: Psychicky odolným dětem se žije lépe. A lépe se žije i jejich rodičům. Jenže: jak to dělat, abychom děti do života posilovali? Co pomáhá, a co naopak dítěti ubližuje? Hranice mezi posílením a traumatem může být tenká.

Příšerné batole: Proč se tolik vzteká? A jak na to máme reagovat? Povíme si o vývojové funkci takzvaného batolecího vzdoru, o tom, jak dítěti můžeme pomoci lépe zvládat vlastní emoce a co přitom dělat s těmi svými.

Komunikace s dětmi: O vhodných a nevhodných způsobech komunikování s dětmi. O tom, jak se vyhnout zraňujícím způsobům komunikace a rozvíjet ty pozitivní.  Lze se s dětmi na všem dohodnout? Jak nakládat skritikou a pochvalami? Jak komunikovat mile, a přitom účinně, přiměřeně věku. Síla slov, tón hlasu, mimika a další roviny komunikace.

Cítím, tedy jsem: Descartovo Myslím, tedy jsem prakticky ignoruje naši tělesnost. Před obrazovkami elektronických zařízení pak na svá těla zapomínáme ještě více, což má neblahý vliv na naše fyzické i psychické zdraví a životní spokojenost. Uvědomme si proto mnohem původnější prožitek vlastní existence: své smysly a emoce, jež tělesné s duševním propojují. Směřujme s jejich pomocí k větší radostnosti a smysluplnosti.

Krása pohádek: Proč číst dětem klasické pohádky. Kouzlo magického myšlení, práce s  nevědomím. Konflikt dobra a zla, pomsta a krutost v pohádkách. Vliv pohádek na vlastnosti a vztahy, hodnoty v pohádkách. Psychoanalytický výklad pohádek, terapeutický význam pohádek.

Současné rodičovské mýty: Výchovu dětí silně ovlivňuje společnost. Stává se přitom, že celá společnost „ujíždí“ určitým směrem – například zdůrazňuje tresty, aby je po letech zavrhla a nadchla se pro odměny. A pak jsou i odměny špatné… Dnes dobře vnímáme, v čem „ujížděly“ generace předchozí – a přitom už tu máme novodobé rodičovské mýty. Jaké to jsou?

Jak vychovávat s rozumem i citem: Rozum a cit se ve výchově nevylučují, právě naopak. Doplňují se a mohou se i vzájemně podporovat. Na příkladech si to vyzkoušíme. Ukážeme si, jak lze rozumem podporovat intuici a jak intuice rozvíjí zdravý rozum.

Práce s emocemi v rodině: Péče o malé děti je náročná mimo jiné pro jejich silné emoce. Jak zvládat dítě, které vřeští, dupe, bije nás? Nebo dítě „nemožně ukňourané?“ A co dělat s vlastními emocemi? Budeme se zabývat zvládáním emocí i emoční výchovou. A vedle vztahu k dětem neopomineme ani emoce mezi partnery.

Kolik našeho času a pozornosti děti potřebují: „Není důležité, kolik času s dětmi trávíte, ale jak kvalitní tento čas je.“ Také jste tohle moudro slyšeli? Nebo se jím dokonce utěšujete? Zkusíme přijít na to, do jaké míry toto tvrzení platí. Jak a kdy je důležitá kvalita, a jak kvantita času, který jsme s dětmi.

Separační úzkost: Kdy si máma nezajde sama ani na záchod a proč? Co dělat, když je z dítěte „mamánek“?  Primární vztahová osoba a rozvoj dalších vztahů. Typy vazby dítěte na matku a otce, vývoj vazby. Funkce přechodového objektu.

Jak skloubit péči o malé dítě s prací: Dilema sladění práce a péče o rodinu není nic nového. Nově se však začíná týkat i otců. Mění se též charakter práce, a tím i možnosti onoho slaďování. Optimální řešení záleží na věku dětí, na jejich osobnosti, na osobnostech rodičů, na konkrétních možnostech. Budeme hledat řešení vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných.

Nesnažme se o dokonalost: Dnešní perfekcionistická doba klade na rodiče vysoké nároky. My rodiče jsme citliví na očekávání okolí a snažíme se být dokonalí. Někdy se však stáváme “příliš dobrými”. Jaká jsou rizika perfekcionismu?

Výchova sourozenců: Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?

Odměny a tresty: Lze vychovávat bez trestů? A pokud ne, tak za co, kdy a jak máme dítě trestat? A jak je to s odměnami: jaké odměny jsou na místě, a proč někdy odměna dítě od činnosti naopak odradí?

Bezpečí nade vše? Současná doba je posedlá bezpečím. Na jednu stranu tím dětem prospíváme, na druhou jim prokazujeme medvědí službu. Někdy jsou moderní vynálezy a postupy výborné, jindy mají ve svých důsledcích opačný efekt. Jak se v tom vyznat?

Důslednost a hranice: Mantrou dnešních výchovných poradců jsou hranice. Rodiče nemají dětem ustupovat, nelze „jednou povolit“ a „jindy zakázat“. Je to ale opravdu tak? Co je to laskavá důslednost.

Výchova v měnící se době: Povinnosti dětí včera a dnes – co je rozumné. Jak je to s volným časem: Kolik kroužků je akorát? Jak si dnes děti hrají? Co dělat, když visí celý den na sociálních sítích? Když se nechtějí odtrhnout od tabletu či telefonu?

 

Můžete si též vymyslet vlastní téma z oblasti rodičovství a výchovy, a dojednat je se mnou.

FORMA: Můžete si zvolit, zda máte zájem o formu besedy, semináře či přednášky. Formu besedy či semináře doporučuji pouze při účasti do 20 osob.

DÉLKA: 90–180 min, podle formy, tématu, publika, dohody.

CENA: 1500-2000 Kč/h, podle formy, tématu, publika, dohody. Mimo Prahu zohledňuji (nižší sazbou) i čas, který strávím cestováním.

MÍSTO a ČAS: záleží na Vás. Sama tyto aktivity neorganizuji, nechávám se pozvat – do škol a školek, mateřských či rodinných center, organizací doprovázejících pěstounské rodiny… Přijedu ochotně kamkoli v Praze, jinak záleží na dohodě. Čas domluvíme.

REFERENCE:

Citace účastníků:

Váš způsob prezentace a vtažení nás do tématu byl výborný.“

Michaela Konečná, ředitelka MŠ Kolovraty

 Vnímám seminář jako zdařilý, baví mě forma semináře, pokud si rodič sám na některé věci přijde, je to přínosnější a pokud má rodič možnost “problém” s kým sdílet, je to ideální.“

Barbora Doležalová, zástupkyně ředitele MŠ Dubeč

 Lektorka empatická s  širokým přehledem v dané oblasti, zhoršené podmínky ji nerozhodily :).“

Pro mě milé pojetí přednášky, výstižné pojmenování a rozdělení emocí. Výborné vysvětlení proč emoce vznikají, jak jsou důležité a jak je potřeba je přijímat a pracovat s nimi. Paní lektorka moc hezky a s pochopením vyslechla už jednotlivé problémy s emocemi a snažila se najít pro každého nějaké řešení.“

maminky přítomné na besedě v KRC Barrandov

Případné další reference si můžete vyžádat. Klikněte na přehled uskutečněných akcí a informujte se přímo na místech, která jsem navštívila.