Máma z rychlíku

Už od ledna by mělo být možné čerpat rychleji rodičovský příspěvek. To proto, aby ženy nepřišly kvůli mateřství o rozjetou kariéru. Důvodů k radosti ale moc není, spíš naopak. Když se totiž matka ročního mimina vrátí do práce na plný úvazek, nikomu to moc neprospěje.

Je jen pár věcí, v nichž jsme my Češi světově unikátní a následováníhodní. O jednu z nich však pravděpodobně přijdeme. Ve sněmovně nyní čeká na schválení novela zákona o státní sociální podpoře, jež má umožnit velmi rychlé čerpání rodičovského příspěvku.

V kostce je to dnes tak, že rodičovský příspěvek lze čerpat třemi rychlostmi: do dvou, tří či čtyř let věku dítěte. Celková částka činí ve všech případech 220 tisíc Kč. Od roku 2017 bude pravděpodobně možná ještě čtvrtá rychlost čerpání příspěvku, jež umožní vyčerpat peníze již přibližně v roce věku dítěte.

Jde o variantu pro ženy s vysokými příjmy, neboť zůstává omezena 70 procenty vyměřovacího základu. Pokud tedy žena před dítětem vydělávala například 30 tisíc hrubého, bude moci celkových 220 tisíc korun vyčerpat nejrychleji během deseti měsíců; pokud vydělávala 50 tisíc, může mít vyčerpáno za měsíců sedm.

Obecně platí, že dítě brzdí kariéru a snižuje mzdu své matky. Větší počet dětí přitom znamená ještě větší zbrždění kariéry a ještě nižší výdělky. Nedávná studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) to dokonce vyčíslila: Zatímco u bezdětných žen a mužů se medián výdělku liší o 15 %, u matek a otců s jedním dítětem o 20 %, u rodičů dvou dětí o 32 % a u tří a více potomků o 36 %. Pokud je nejmladšímu potomkovi od tří do pěti let, je medián mzdy žen dokonce o 39 % nižší než u mužů.

Nová (super)rychlost čerpání rodičovského příspěvku má pomoci právě ženám ve vysokých pracovních pozicích, aby nepřišly o svou rozjetou kariéru a o peníze. Teoreticky vzato by se tedy příslušnice vyšší střední třídy měly radovat. Prakticky se však domnívám, že navzdory zachované kariéře a penězům matkám tato možnost štěstí nepřinese.

Ani pro dítě, ani pro matku

Stádium separační úzkosti je období v životě dítěte, kdy extrémně špatně zvládá odloučení od tzv. primární pečující osoby, kterou je většinou matka. Separační úzkost se objevuje nejčastěji okolo osmého měsíce, avšak běžně se s ní setkáváme kdykoli od šesti měsíců do roka a půl i déle. Někdy stačí, aby máma ročního dítěte zašla za roh, a ono už začne natahovat. Zmizí-li matka na více než půl dne, dítě trpí. A trpí zpravidla i matka. Ostatně, nechme promluvit samy pracující matky dětí ve věku 12 až 20 měsíců:

– „V práci mě trápí výčitky, že nejsem s malým. A doma neustále myslím na to, co jsem nedodělala v práci. Je to k uzoufání.“

– „V noci téměř nespím, protože co hodinu kojím. V práci ale fungovat musím. Večer padám únavou. Nemám naprosto žádný čas na sebe, na relaxaci, na kulturu. Myslím, že to nemohu dlouhodobě vydržet… Naše manželství ostatně taky ne.“

– „Moje dítě má hlubší vztah ke své chůvě, než ke mně. Občas mám chuť se za to zastřelit. Celé noci probrečím.“

V psychologické praxi se samozřejmě setkávám spíše s těmi, kdo se potýkají s problémy. Šťastná máma, které se daří ve vztazích, v práci i výchově a péči o děti, nemá důvod přijít. Takové mámy samozřejmě jsou, a existují i ženy, které čtvrtou rychlost uvítají. Domnívám se však, že jde o vzácné výjimky.

Znám mnoho žen, které se ještě ve třetím trimestru těhotenství domnívaly, že se budou chtít vrátit do práce co nejdříve. Jakmile však měly své miminko v náručí, tyto touhy je v naprosté většině případů přešly. Než dítě máme, nedovedeme si představit, jaké to bude – a jaké my budeme. Jak mateřství změní naše prožívání, postoje a hodnoty. Změna, která se s ženou v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně děje, je patrná dokonce na anatomické stavbě mozku.

Jenže my lidé se nerozhodujeme pouze podle toho, jak to cítíme a co chceme. Velkou roli v našem rozhodování hraje i společenský tlak. Superrychlé čerpání rodičovského příspěvku bude pouhou možností a teoreticky vzato je ženy nemusí využívat. Jenže i možnost vyvolává společenský tlak. Řada matek mu podlehne a sobě i svému dítěti tím ublíží.

Společenský tlak na brzký návrat do zaměstnání velmi dobře znají ženy ve Francii a anglosaských zemích (viz rámeček), kde je mateřská krátká či dokonce žádná. I zde samozřejmě matka může zůstat s dítětem doma, z čistě ekonomického hlediska stačí mít finanční rezervy či snížit svůj životní standard. Peníze však nejsou zdaleka tím jediným, oč žena přichází. Riskuje též ztrátu zaměstnání, kariéry, sociálního statutu i vztahů: „Můj muž je Francouz, žijeme v Paříži. S dcerou jsem zůstala doma rok a půl, což je tady ve Francii v prestižnějších oborech opravdu výjimka. Jsem ráda, že jsem s ní byla, ale musím říct, že jsem se cítila strašně sama. Nebylo s kým chodit ven, s kým se scházet. Záviděla jsem maminkám v Česku, jak se setkávají s kamarádkami. Všechny moje zdejší kamarádky pracovaly. A i když mi to nikdo neřekl napřímo, cítila jsem, že jsem braná za ,husu od plotny.‘“

Volba, zda zůstat s dítětem, či se brzy po porodu vrátit naplno do práce, je často více než čím jiným dána sociálním postavením ženy. V jistých společenských vrstvách a kruzích se to prostě dělá tak, a v jiných onak. Americké matky v lepších pozicích, s vyššími příjmy se do zaměstnání vracejí, zatímco ženy, jež nemají lukrativní zaměstnání, zůstávají spíše doma – jiná péče o dítě by je stejně stála téměř celý jejich plat.

V souvislosti s úvahami o dřívějším návratu do zaměstnání je zajímavá kniha Pracující máma – návod na přežití, jež líčí americkou realitu a vyšla i v českém překladu. Autorky, zkušené redaktorky časopisu Working Mother, zde radí – když to trochu přeženu – jak být šťastná máma, když sedím mnoho hodin denně za pracovním stolem svázaná v korzetu s oboustrannou hands-free odsávačkou mléka (pomůže humor a vhodně předepsaná antidepresiva). Ta knížka se snaží být vtipná; musím ale říct, že mi z ní bylo spíše úzko.

Ročnímu dítěti nesvědčí, z principu nemůže svědčit, když jeho máma na plný úvazek pracuje. A stejně tak to nesvědčí ani mámě samotné. Normální matka kojence ani malého batolete prostě nemůže být šťastná, sedí-li osm a půl hodiny denně v kanceláři (s jakoukoli odsávačkou a jakýmikoli antidepresivy).

Co je nejvhodnější

Abych ale byla upřímná, musím přiznat, že další mámy, jež mě vyhledávají, jsou frustrované ze zcela opačného důvodu. Roky studovaly, rozvíjely kariéru, bádaly… a nyní se ocitají mezi čtyřmi stěnami s uplakaným kojencem. Dítě je blokuje nejen v profesním rozvoji, ale vůbec v kontaktu jejich oborem, s kolegy, s novinkami. Se světem, kde se řeší i něco jiného, než plínky, pláč, zoubky a blinkání. Jsou frustrované a nešťastné. Ani tyto ženy však netouží vrátit se na plný úvazek do práce! Touží po tom být v kontaktu se svým oborem, s normálním světem dospělých. Potřebují občas vystoupit s koloběhu chování, krmení, uspávání a utěšování.

Stejně tak, jako matkám a jejich dětem nesvědčí brzký návrat do plného pracovního nasazení, mnohým matkám (a potažmo i jejich dětem) nesvědčí ani naprosté přerušení pracovní činnosti po narození potomka.

Co s tím? Co navrhuji? Domnívám se, že to pravé, co matky potřebují, je podpora partnera a širšího okolí, částečné úvazky, pružná pracovní doba a případně sdílená pracovní místa. Firemní školky a vůbec širší paleta možností v této oblasti.

Možnost zůstat v kontaktu se svým oborem by měla mít i máma kojeného miminka. S podporou rodiny a občasným hlídáním se může klidně účastnit pracovních porad, konferencí či na nějaký malý (řekněme pětinový) úvazek pracovat i třeba v půl roce věku dítěte. Máma dvouletého dítěte může s širší podporou okolí a nějakou školičkou v pohodě zvládnout půlúvazek.

A plný úvazek? Kdy je na něj ten pravý čas? Domnívám se, že nejdříve v době, kdy všechny děti z rodiny navštěvují druhý stupeň základní školy (případně gymnázium).

Vždy je přitom lepší, když se máma vrací do práce postupně. Běžná česká praxe je, že máma s nástupem na mateřskou náhle vystupuje ze světa práce, aby se do něj, nejčastěji ve třech letech věku dítěte, opět náhle naplno vrátila. Takový nástup do zaměstnání je však šokem pro celou rodinu, i když k němu dochází ve třech nebo čtyřech letech věku dítěte.

Vedle toho, že si žena od zaměstnání odvykla, jde zejména o to, že na rodičovské zpravidla plně pečovala o domácnost: vařila, prala, uklízela, nakupovala. Vyřizovala drobné obchůzky, organizovala rodinné akce… Zpravidla jí to s péčí o děti vyplnilo veškerý čas. Deset hodin, jež pak pětkrát týdně ze svého času ukrojí na práci a cestu do ní a z ní, nutně chybí. Muž si zpravidla netouží naložit na svá bedra polovičku její předchozí domácí zátěže, ostatně většinou ani nemá takové rezervy. Oba jsou přetížení a podráždění a nutně dochází ke konfliktům. Chybí čas i energie pečovat o vztah, o toho druhého. Často se pak objeví ventil v podobě milého kolegy či přitažlivé kamarádky… manželská krize jako vyšitá. Ideální návrat do práce je proto návrat postupný, začínající klidně i třeba s koncem šestinedělí. Ideální úvazky pro matky jsou pak různé podle věku a počtu dětí, povahy matky, jejího oboru a dalších okolností. Prakticky vždy jde však o úvazky zkrácené.

 

Rámeček: Světový unikát

Systémy rodičovské dovolené v zemích západní kultury lze v kostce rozdělit do čtyř typů:

Středoevropský model: Vedle Čechů jsou k matkám a dětem ještě poměrně vlídní naši sousedi: Slováci, Rakušané, Němci a Poláci. Například v Polsku trvá mateřská 20 týdnů s až 100 % platu, rodičovská s příspěvkem je do dvou let věku dítěte. Na Slovensku se vyplácí rodičovský příspěvek ve výši 203 € do tří let věku. Možnost čtyřleté rodičovské dovolené je pouze v Česeké republice.

Skandinávský model: Skandinávské země jsou nejrovnoprávnější, co se genderu týče. Ženy tu mají nejlepší podmínky pro skloubení mateřských a pracovních povinností, státy nabízejí kvalitní síť péče o děti, rodiče mají nárok na snížené úvazky. Rodičovská dovolená je zde zhruba rok, část z této doby je vyhrazena otci.

Francouzský a jihoevropský model: V kostce řečeno zde existuje jen mateřská, na místě rodičovské je již jen neplacené volno.

Anglosaský model: Podpora rodičů je minimální. V USA například stát nezaplatí rodičům nic, garantuje pouze to, že pokud matka pracovala alespoň rok v podniku o více než padesáti zaměstnancích, musí jí zaměstnavatel po 12 týdnů držet místo.

Pavla Koucká

článek vyšel 1. října 2016 v příloze Relax Lidových novin