Síla magického myšlení

Magické myšlení je živé i dnes. Některé jeho formy jsou berličkami, jiné zkratkami. Něco je vyložené ohlupování. Ale existuje i magické myšlení, které stojí za to rozvíjet.

Taky zaklepete, když se bojíte, abyste něco nezakřikli? V mém výzkumu se s tímto zvykem svěřily dvě třetiny lidí. Většinou přitom nevěří, že zakřiknutí může fungovat. Ale „jistota je jistota“, a tak se klepe. Většinou na dřevo nebo prostě na něco tvrdého –  třeba na zuby; někdo jednou a jiný raději třikrát.

Věda popisuje čtyři druhy fyzikálních sil: gravitaci, elektromagnetismus a slabé a silné jaderné síly. U každé z těchto sil se zabývá jejím měřením a udává, kde se s ní můžeme setkat. Magické myšlení počítá s působením sil či mechanismů, jejich existence je v rozporu s poznatky vědy. Nelze je měřit, nelze je prokázat; musí se v ně věřit. Anebo se alespoň bát.

Když se bojíme, nebo si něco silně přejeme, magie často „funguje“, ačkoli víme, že nefunguje. Proto jsou životně důležité události, například svatby, i dnes spojeny s řadou pověr. Netroufneme si zde riskovat, protože: „Jeden nikdy neví.“ „Co kdyby to přece nějak…“

Doba technická

Magie bílá i černá (hodná i zlá) provázela lidstvo odnepaměti. Všeliká zaříkání, amulety, magické formulky, lektvary záhadného složení. V situaci magického ohrožení (či za účelem splnění přání) se šlo za někým, o kom se proslýchalo, že oplývá patřičnými schopnostmi – vědmy, kartářky, všelicí léčitelé, kořenářky. Farmakologické účinky bylin podpořila sugesce, placebo, víra a psychoterapie.

Nyní žijeme v technické, racionální době. Magické myšlení přisuzujeme dětem či přírodním národům. Dokonce i psychologický slovník The Penguin Dictionary of Psychology pod heslem magické myšlení uvádí: „Víra, že myšlení je rovno konání. U dětí normálním stadiem vývoje, během něhož děti věří, že jejich myšlenky a přání způsobují jevy okolo nich. U dospělých se vyskytuje v rámci rozličných psychiatrických poruch.“

Jenže tak to není, kartářky a všelicí léčitelé by mohli vyprávět. Stále myslíme magicky, jen se trochu přeskupila naše přesvědčení. Neznám například nikoho, kdo by v situaci nešťastného zamilování míchal magický nápoj lásky.

I dnes je řada lidí přesvědčena o funkčnosti různých magických praktik. Psychologii blízká je parapsychologie: telepatie, jasnovidnost, telekineze a jiné. Mnoho lidí je například přesvědčeno o tom, že pozná, když se na ně někdo zezadu dívá. Ale zkuste si na to téma udělat malý domácí experiment…

Jak funguje telepatie

Ze 104 osob, které vyplnily můj dotazník, bylo 38 přesvědčeno o funkčnosti telepatie. Pouze osm lidí však k vysvětlení použilo magické „vyšší světy“, „neznámé síly“ a „jiné úrovně reality“. Více než polovina lidí byla přesvědčena, že nejde o „žádnou magii“, a použila k vysvětlení pojmy vypůjčené z fyziky. Někteří přitom měli poměrně promyšlenou představu: „Princip kvantové provázanosti mozkových stavů, které tvoří kvantovou koherenci.“ Jiní stříleli od boku: „Laser?“ „Nějaké vlnění?“

A nejde jen o vědecké pojmy. Propagátoři různých nauk občas uvádějí i výzkumy, jež však nemají bezchybnou metodiku a nelze je zopakovat za kontrolovaných podmínek. Mám zde na mysli zejména komplexní a propracované nauky typu homeopatie či astrologie.

Pokud polykáte homeopatika, případně čtete horoskopy, pravděpodobně jsem vás naštvala. Možná budete mít tendenci vysvětlovat, že molekuly vody zachovávají otisk, či se ptát, jakým způsobem věda vysvětluje působení homeopatik na děti a zvířata. Nechci zabřednout do takových debat. Na to téma byla provedena řada výzkumů a napsány celé knihy.

Na magický strach magická ochrana?

Otázkou je, jak má psycholog pomoci, když za ním přijde někdo, kdo se bojí nějakého magického ohrožení. Jak nejlépe poskytnout pomoc tomu, kdo strádá strachem řekněme z uřknutí? Myslím, že jde o otázku na kterou není jednoznačná odpověď. Záleží na konkrétním člověku i konkrétním terapeutovi, na situaci a na času.

Na první pohled paradoxně: ze zmíněného uřknutí nemají často strach ti, kteří v ně plně věří. Jejich rozvinuté magické myšlení jim totiž poskytuje i magickou obranu: „Proti černé magii bych použil magii bílou, to je jednoduché.“ „Jsou na to rituály, které zvyšují ochranu těla.“ Takovýmto lidem by asi nebylo na místě na potkání vysvětlovat, že uřknutí nefunguje – narušili bychom i jejich ochranu. Lidé s takto rozvinutým magickým myšlením však v případě magického ohrožení nechodí za psychology, navštíví raději nějakého mága.

Za psychologem přijde spíše člověk, jehož magické myšlení není tak silné. V moc uřknutí nevěří, ale přesto se bojí. Pomáhá často už to, že se psycholog nebojí – nebojí se uřknutí, nebojí se povídat o strachu z něj. Ujistí příchozího, dodá mu důvěru v sebe sama. Mluvit lze o člověku, z kterého strach pramení, o vztahu klienta k němu atd. Magický strach se většinou pomalu rozplyne a mluví se o reálných možnostech.

Magie pro zdraví?

Další otázkou je, jak reagovat například u lidí s psychosomatickými potížemi, kteří hledají pomoc u nauk typu homeopatie, numerologie, astrologie. Z nějakého důvodu však přijdou též za námi. Pokud se zdá, že tyto nauky někomu pomáhají, většinou je hned nekomentuji, přišlo by mi zde unáhlené víru člověka narušovat. Zejména v případě homeopatie jde o magii čistě bílou, a svým způsobem není vůbec důležité, zda jde o působení otisku účinné látky v molekulách vody, nebo o placebo efekt a psychoterapeutické působení.

Též astrologie mnoha lidem pomáhá. Například tím, že dává možnost nazírat určité skutečnosti z jiného úhlu, poskytuje přesvědčení typu „už tomu rozumím.“

Pokud se však zmínky o homeopatických lécích či slovech astrologa opakují, je to pro mě téma k hovoru a svůj názor zde nezastírám. Myslím si totiž, že z dlouhodobého hlediska je lepší, když takové berličky nepotřebujeme. Když jsme schopni přijmout, že ne všechny souvislosti chápeme, ne všemu rozumíme – a nemusíme se uchylovat k vysvětlením používajícím postavení planet, ascendentů a znamení zvěrokruhu. Když nazveme věci pravými jmény a věnujeme se v případě potřeby psychosomatice a psychoterapii. Minimálně tak ušetříme peníze za nesmyslné preparáty. Nutno však dodat, že nejde o krátkodobou záležitost, o jedno vysvětlení. Je třeba postupně budovat důvěru ve své vlastní schopnosti.

Magické myšlení pozvedávající

Existují ovšem i víry, jež nesdílím, ale nenarušuji je nikdy. Mám na mysli různá náboženství. S respektem a úctou zde sleduji, jak kultivované magické myšlení dokáže dodávat sílu a smysl, člověka pozvedávat a pomáhat mu přesahovat sebe sama. Spiritualita je specificky lidským fenoménem, který rozhodně stojí za to kultivovat a rozvíjet.